29. mai 2017

Homme, 30.mail

loovusringi ei ole. Peale neljandat tundi koju või siis pikka päeva. 

Kolmapäeval neli tundi, viies tund mudilaskoor, ülejäänutel kojuminek või pikk päev.

27. mai 2017

Viimased tegemised 1. klassis

Reedel oli koolis tutipidu. 9. klassil algavad nüüd eksamid ja neile helises viimane koolikell.
Kinkiseme üheksandikele tunnistused. Rohkem pilte saab vaadata kooli kodulehelt, galeriist.


Väike video meenutab 9. klassi balletietendust.

Esmaspäev- tunnid vaheldumisi kevadpeo proovidega. Kevadpeol osaleb terve klass rütmikatunnis õpitud tantsuga.
Õhtul kevadpidu. Olete kõik väga oodatud!


Teisipäeval kõik neli tundi. Loovusring.

Kolmapäeval kõik viis tundi. Pikk päev viimast päeva!

Neljapäeval oleme majast väljas. Koguneme kella 10.00  linnuse väravate juurde. Toimub rühmades orienteerumine, seekord paberkaardi abil. Kestab poolteist kuni kaks tundi. Anna teada, kuidas koju lähed.

Reede- lemmikloomapäev, tunde ei ole. Päev lõppeb orienteeruvalt 11.15. Anna teada, kuidas koju lähed.

Pühapäeval alates kella 11.00 lõpupiknik Ojasaarel.


Esmaspäeval koolipäeva ei ole- teeme pühapäeval ette.

Teisipäeval kooliaasta lõpuaktus kell 9.00 .

Kolmapäevast algab suur suvepuhkus.



21. mai 2017

Algavast nädalast õppeaasta lõpuni

Õppeaasta lõpuni on jäänud loetud nädalad. Tunnistused saame 6. juunil.

Esmaspäev- kunstiõpetuse tunni ajal teeb õpetaja Aire proovi.

Kolmapäeval kirjutame viimase etteütluse

Neljapäeval on neljanda tunni ajal saalis tasuta kontsert

Reedel on tunnis VEPA vaatleja. Neljanda tunni ajal on tutipidu.

29. mail kell 18.00 KEVADPIDU
1. juunil algklassid majast väljas (Vallimäel)
2. juunil LEMMIKLOOMAPÄEV . Võimalus oma lemmikuid teistele näidata. Peale söömist koju.
4. juunil 1. klassi LÕPUPIKNIK Ojasaare spordiplatsil
6. juuni pidulik aktus kell 9.00

18. mai 2017

Neljapäev, 18. mai

Eesti keeles rääkisime emadest, lugesime luuletust, tegime rühmatööd. Parandasime etteütluse vigu. Kiiremad uurisid viipekeele sõrmendeid.
Matemaatikas arvutasime peast, kordasime kümnelisi ja ühelisi ja lahendasime tööraamatu ülesandeid enesekontrolliga.

Homme on eesti keel, matemaatika ja kehaline kasvatus.

17. mai 2017

Kolmapäev, 17. mai

Eesti keeles lugesime Pädingtoni loo lõpuni, lahendasime töövihiku ülesandeid lk 54. Vastasime kodust luuletust ja kirjutasime etteütlust.
Matemaatikas oli vaja iseseisvalt saada aru tööraamatu ülesannetest ja lahendada need. Jäime veidi jänni. Arvutasime peast 20 piires.
Kunstiõpetuses meisterdasime liblikaid ja teises tunnis tegime pabertrükki ja ikka liblikaid.

Homme on eesti keel, eesti keel ja matemaatika.

Sobib selle nädala eesti keele teemaga

Aitäh jagamast!

16. mai 2017

Teisipäev, 16. mai

Eesti keele tundides rääkisime ja lugesime Pädingtoni sekeldustest edasi. Kordasime liitsõnu. Teises tunnis õppisime luuletust ilmekalt lugema ja töövihikus oli harjutus täis- ja suluta kaashäälikute pikkuse kohta. Homme kirjutame etteütluse. Muusikat homme ei ole, on kaks kunstiõpetust.

15. mai 2017

Esmaspäev, 16. mai

Täna oli võimalus külastada koolitunde. Võimalus kestab nädala lõpuni. Kasutage seda ja tulge oma last vaatama!

Eesti keeles kuulasime lugu Pisiku õnnetusest ja lugesime Pädingtoni äpardusest. 

Loodusõpetuses kordasime termomeetrit ja uus teema oli aasta.

IT-i NUTI-i ringis mängisime KAHOOT´i ja europuslet.

Õppisime koos etteütlust kirjutama.

13. mai 2017

32. koolinädal

Neljapäevane maratonkoolipäev sujus kenasti. See päev õpetas iseseisvust ja erinevates olukordades toimetulekut. Ükskõik kas selleks oli madratsi täispumpamine või hoopis tühjaks laskmine. Kuidas pakkida magamiskotti jne. Õnneks enamik lapsi teadis ja tundis ära oma asjad Tore oli teiega koos olla! Meeldiv, et enamik lapsi käis enne lahkumist veel klassist läbi ja andis teada, et läheb koju. Minust jäi kooli üks pump. Kaduma läksid sokid. Kellel kotis üleliia, tooge kooli tagasi.

Käes on kooliaasta viimased nädala. Kokku on neid 35. Oleme jõudnud matemaatikas oma programmi läbi võtta ja hakkame kordama. Kordamise aluseks võtan 1. klass õpitulemused. Eesti keeles aga oleme jännis ning võtame sellel nädalal ühe matemaatika ja klassijuhataja tunni arvelt eesti keelt.
Kirjutan selle nädala tunniplaani päevade kaupa.

Sellel nädalal on vanematel võimalus külastada tunde kõikidel koolipäevadel. Kellel vähegi võimalik, osalege. Võimalus ise veenduda kui palju me oleme sügisest siiani juba õppinud.

Esmaspäev

Eesti keel- nädalavahetus ja VEPA. Palun teha kodus valmis reegliraamat. Selleks lõigata TV tagant lehed välja ja panna järjekorda. Kellel klambrilööjat pole, klammerdame koolis. Palun mitte täita!
Eesti keel
Loodusõpetus
Kunstiõpetus- kasutame koolis olevaid materjale
IT-i NUTI-i ring  Mängime kordamise KAHOOT-i
Koosõppimine- õpime etteütluse kirjutamist

Teisipäev

Kehaline kasvatus
Eesti keel
Matemaatika
loeb ja  kirjutab, järjestab ja võrdleb arve 0 –100;
paigutab naturaalarvude ritta sealt puuduvad arvud 100 piires 

teab ja kasutab mõisteid võrra rohkem ja võrra vähem

liidab peast 20 piires; lahutab peast üleminekuta kümnest 20 

piires 
Rütmika

Kolmapäev

Eesti keel- kirjutame etteütluse, viimase õpitud etteütluse sellel kooliaastal. Järgmisel nädalal kirjutame diagnoosetteütluse.
Kevad

Talv möödus. Kevad saabus. Päike sulatas lume. Veed voolasid. Linnud tulid soojalt maalt tagasi. Puud läksid lehte. Lilled hakkasid õitsema.
Eesti keel-
Matemaatika-
nimetab üheliste ja kümneliste asukohta kahekohalises arvus
kirjeldab pikkusühikuid meeter ja sentimeeter tuttavate suuruste kaudu, kasutab nende tähiseid m ja cm

mõõdab joonlaua või mõõdulindiga vahemaad/eseme mõõtmeid meetrites või sentimeetrites


teab seost 1 m = 100 cm
Kunstiõpetus-
Kunstiõpetus- (reedene ette)
Muusikat ei ole.

Neljapäeval

Eesti keel-
Eesti keel-
Matemaatika-
kirjeldab massiühikuid gramm ja kilogramm tuttavate suuruste kaudu, kasutab nende tähiseid kg ja g

kujutab ette mahuühikut liiter, kasutab selle tähist l

nimetab ajaühikuid minut, tund ööpäev, nädal, kuu ja aasta 
Seejärel pikka päeva või koju.
Reede

Eesti keel
Matemaatika
liidab ja lahutab peast täiskümneid 100 piires

lahendab ühetehtelisi tekstülesandeid liitmisele ja lahutamisele 
20 piires

koostab matemaatilisi jutukesi hulki ühendades, hulgast osa 
eraldades ja hulki võrreldes


Kehaline kasvatus
Seejärel pikka päeva või koju. Kellel on inglise keele ring ootavad pikas päevas.



ImageChef.com

11. mai 2017

Õhtune retk

Aitäh kõikidele vanematele, kes meiega olid. Täname Emili Kristellet ja Raikot ka.





















Neljapäev, 11. mai










Algas maratonpäev.






Eesti keeles luuletasime.
Riho ja ilm

Riho oli alles väike
siis kui väljas paukus äike.
Varsti tuli välja päike,
Riho tegi oma käike

         Iti




Tuli talv, oli päike
väljas külm ja äike.
Väike vikerkaar teeb salakäike.

     Brith




Väljas on äike
lööb puu sisse käike.
Varsti ilmub välja päike,
ta käib oma käike.

Kaspar